Trống lễ hội lớn-Làng nghề Trống Đọi Tam - Cơ sở sản xuất Trống


trong doi tam, lang trong doi tam

Trống Hoàng Gia

Chi tiết sản phẩm

Trống lễ hội lớn


• Mã sản phẩm: 012

Mô tả chi tiết sản phẩm!

  SẢN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI
  Trống chùa điêu khắc
  trống đục
  Giá trống Chùa