trống djem be-Làng nghề Trống Đọi Tam - Cơ sở sản xuất Trống


trong doi tam, lang trong doi tam

Trống Hoàng Gia

Chi tiết sản phẩm

trống djem be


• Mã sản phẩm: trống djem be 02

Mô tả chi tiết sản phẩm!

trống djem be

trống đọi tam

  SẢN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI
  Trống djembe
  Taiko Drum
  Japan-Trommel