Trống Chùa Thiếc Cổ-Cơ sở sản xuất trống đọi tam


trong doi tam, lang trong doi tam

Trống Hoàng Gia

Chi tiết sản phẩm
• Trống Chùa Thiếc Cổ• Mã sản phẩm: Trống Chùa Thiếc Cổ

Mô tả chi tiết sản phẩm!

Trống Chùa Thiếc Cổ

  SẢN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI
  Trống chùa đẹp
  Trống chùa đường kính 120cm