Trống Chùa Thiếc Cổ Cao cấp-Cơ sở sản xuất trống đọi tam


trong doi tam, lang trong doi tam

Trống Hoàng Gia

Chi tiết sản phẩm
• Trống Chùa Thiếc Cổ Cao cấp• Mã sản phẩm: Trống Chùa Thiếc Cổ Cao cấp

Mô tả chi tiết sản phẩm!

Trống Chùa Thiếc Cổ Cao cấp

  SẢN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI
  Trống chùa đẹp
  Trống chùa đường kính 120cm