Trống chùa loại cổ-Cơ sở sản xuất trống đọi tam


trong doi tam, lang trong doi tam

Trống Hoàng Gia

Chi tiết sản phẩm
• Trống chùa loại cổ• Mã sản phẩm: Trống chùa loại cổ

Mô tả chi tiết sản phẩm!

Trống chùa loại cổ

  SẢN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI
  Trống chùa đẹp
  Trống chùa đường kính 120cm