Trống chùa Hoàng Thanh-Làng nghề Trống Đọi Tam - Cơ sở sản xuất Trống


trong doi tam, lang trong doi tam

Trống Hoàng Gia

Chi tiết sản phẩm

Trống chùa Hoàng Thanh


• Mã sản phẩm: Trống chùa Hoàng Thanh

Mô tả chi tiết sản phẩm!

Trống chùa Hoàng Thanh

  SẢN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI