Trống chùa Hoàng Thanh-Cơ sở sản xuất trống đọi tam


trong doi tam, lang trong doi tam

Trống Hoàng Gia

Chi tiết sản phẩm
• Trống chùa Hoàng Thanh• Mã sản phẩm: Trống chùa Hoàng Thanh

Mô tả chi tiết sản phẩm!

Trống chùa Hoàng Thanh

  SẢN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI
  Trống chùa đẹp
  Trống chùa đường kính 120cm