Trống chùa điêu khắc-Làng nghề Trống Đọi Tam - Cơ sở sản xuất Trống


trong doi tam, lang trong doi tam

Trống Hoàng Gia

Chi tiết sản phẩm

Trống chùa điêu khắc


• Mã sản phẩm: Trống chùa điêu khắc

Trống chùa điêu khắc

  SẢN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI
  trống đục
  Giá trống Chùa
  Trống chùa đặc nguyên cây