Trống chùa điêu khắc trạm rồng-Cơ sở sản xuất trống đọi tam


trong doi tam, lang trong doi tam

Trống Hoàng Gia

Chi tiết sản phẩm
• Trống chùa điêu khắc trạm rồng• Mã sản phẩm: Trống chùa điêu khắc trạm rồng

Trống chùa điêu khắc trạm rồng

  SẢN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI
  Trống chùa đẹp
  Trống chùa đường kính 120cm