Trống chùa điêu khắc trạm rồng-Làng nghề Trống Đọi Tam - Cơ sở sản xuất Trống


trong doi tam, lang trong doi tam

Trống Hoàng Gia

Chi tiết sản phẩm

Trống chùa điêu khắc trạm rồng


• Mã sản phẩm: Trống chùa điêu khắc trạm rồng

Trống chùa điêu khắc trạm rồng

  SẢN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI