thin drum-Làng nghề Trống Đọi Tam - Cơ sở sản xuất Trống


trong doi tam, lang trong doi tam

Trống Hoàng Gia

Chi tiết sản phẩm

thin drum


• Mã sản phẩm: thin drum
thin drum

trống đọi tam

0
thin drum

thin drum

diameter:16cm -18cm -20cm -22cm -25cm.....

  SẢN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI
  Trống djembe
  Taiko Drum
  Japan-Trommel