Mẫu Trống Chùa 01-Cơ sở sản xuất trống đọi tam


trong doi tam, lang trong doi tam

Trống Hoàng Gia

Chi tiết sản phẩm
• Mẫu Trống Chùa 01• Mã sản phẩm: Mẫu Trống Chùa 01

Mô tả chi tiết sản phẩm!

Mẫu Trống Chùa 01.

 

  SẢN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI
  Trống chùa đẹp
  Trống chùa đường kính 120cm