JEW'S HARP-Làng nghề Trống Đọi Tam - Cơ sở sản xuất Trống


trong doi tam, lang trong doi tam

Trống Hoàng Gia

Chi tiết sản phẩm

JEW'S HARP


• Mã sản phẩm: JEW'S HARP

Mô tả chi tiết sản phẩm!

fish danmoi

trong doi tam

 

trong doi tam

fish danmoi
fish danmoi
  SẢN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI
  Trống djembe
  Taiko Drum
  Japan-Trommel