douple drums-Làng nghề Trống Đọi Tam - Cơ sở sản xuất Trống


trong doi tam, lang trong doi tam

Trống Hoàng Gia

Chi tiết sản phẩm

douple drums


• Mã sản phẩm: douple drums
douple drums

trong doi tam

0

trong doi tam

douple drums
jack wood and buffalo skin.
  SẢN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI
  Trống djembe
  Taiko Drum
  Japan-Trommel