bamboo xylophone-Làng nghề Trống Đọi Tam - Cơ sở sản xuất Trống


trong doi tam, lang trong doi tam

Trống Hoàng Gia

Chi tiết sản phẩm

bamboo xylophone


• Mã sản phẩm: bamboo xylophone

Mô tả chi tiết sản phẩm!

trong doi tam

mini xylophone
normal xylyphone
big bamboo xylophone

trong doi tam

stone lithophone
t'rung
  SẢN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI
  Trống djembe
  Taiko Drum
  Japan-Trommel