Trống Hội-Làng nghề Trống Đọi Tam - Cơ sở sản xuất Trống


trong doi tam, lang trong doi tam

Trống Hoàng Gia

  BÁN : Trống Hội
  MSSP : Trống hội
  MSSP : TDHV
  MSSP : TKD82
 
  MSSP : Dàn trống
  MSSP : MBTD2
  MSSP : Trong da
 
  MSSP : Đội trống Lễ Hội do các nữ tu va tu sinh dòng Thánh Phaolô trình diễn
  MSSP : Trong hat van, trống hát văn, cơ sở bán trống hát văn
  MSSP : Trong chau, trống chầu, Cái trống, trống ngũ liên, hát bội
 
  MSSP : hinh anh co so lam trong doi tam
  MSSP : trống hội đường kính 1m5 cao 1m8
  MSSP : trống giáo xứ
 
  MSSP : Trống khai hội
  MSSP : Trống dùng cho đình chùa, lễ hội, phật giáo