Trống Đại-Làng nghề Trống Đọi Tam - Cơ sở sản xuất Trống


trong doi tam, lang trong doi tam

Trống Hoàng Gia

  BÁN : Trống Đại
  MSSP : Trống đại
  MSSP : Trống đọi tam
  MSSP : Co so san xuat trong
 
  MSSP : Trống sấm lễ hội thăng long
  MSSP : Trống giáo sứ