Thùng Rượu-Làng nghề Trống Đọi Tam - Cơ sở sản xuất Trống


trong doi tam, lang trong doi tam

Trống Hoàng Gia

  BÁN : Thùng Rượu
 
  MSSP : THÙNG RƯỢU GỖ SỒI 700l
  MSSP : THÙNG RƯỢU GỖ SỒI 200L
 
  MSSP : THÙNG RƯỢU GỖ SỒI 100L
  MSSP : THÙNG RƯỢU GỖ SỒI 50L