Đúc Chuông Chùa-Làng nghề Trống Đọi Tam - Cơ sở sản xuất Trống


trong doi tam, lang trong doi tam

Trống Hoàng Gia

  BÁN : Đúc Chuông Chùa
  MSSP : Chuyên đúc chuông chùa
  MSSP : Chuông chùa 1 tấn sản xuất tại Chùa Bái Đính - Ninh Bình
 
  MSSP : chuông chùa nặng 300kg
  MSSP : chuông chùa nặng 200kg
  MSSP : chuông chùa nặng 100kg
 
  MSSP : Chuông chùa nguyên chất
  MSSP : Chuông chùa cổ
  MSSP : TC018681
 
  MSSP : 00012
  MSSP : 08689
  MSSP : 0868
 
  MSSP : TC025
  MSSP : CC2
  MSSP : CC1