Cơ sở sản xuất trống đọi tam


trong doi tam, lang trong doi tam

Trống Hoàng Gia

  MẪU TRỐNG MỚI
  MSSP : TD1
  MSSP : trống trường học
  MSSP : Trống chùa đẹp
 
  MSSP : THÙNG RƯỢU GỖ SỒI 300L
  MSSP : THÙNG RƯỢU GỖ SỒI 50L
  MSSP : THÙNG RƯỢU GỖ SỒI 30L
 
  MẪU TRỐNG BÁN CHẠY
  MSSP : Đồng phục nghi thức Đội, mũ ca lô, băng nghi thức
  MSSP : TDTH1
  MSSP : Trống đội inox khối trung học
  MSSP : THCS
  MSSP : TrN