Cơ sở sản xuất trống đọi tam


trong doi tam, Lang trong doi tam

Trống Hoàng Gia

  MẪU TRỐNG MỚI
  MSSP : THÙNG RƯỢU GỖ SỒI 300L
  MSSP : THÙNG RƯỢU GỖ SỒI 50L
  MSSP : THÙNG RƯỢU GỖ SỒI 30L
 
  MSSP : SONG MÃ PHI THIÊN 2016
  MSSP : THUYỀN RƯỢU 2016
  MSSP : Japan Drum 40
 
  MẪU TRỐNG BÁN CHẠY
  MSSP : Đồng phục nghi thức Đội, mũ ca lô, băng nghi thức
  MSSP : Trống đội tiểu học
  MSSP : Trống đội inox khối trung học
  MSSP : THCS
  MSSP : TrN