Cơ sở sản xuất trống đọi tam


trong doi tam, Lang trong doi tam

Trống Hoàng Gia

  MẪU TRỐNG MỚI
  MSSP : Japan Drum 40
  MSSP : Japan Drum 50
 
  MSSP : Mẫu trống dùng cho nhà thờ họ
  MSSP : Trống trường học mẫu mới 2013
  MSSP : Mẫu chuông đồng đẹp
 
  MẪU TRỐNG BÁN CHẠY
  MSSP : Đồng phục nghi thức Đội, mũ ca lô, băng nghi thức
  MSSP : Trống đội tiểu học
  MSSP : Trống đội inox khối trung học
  MSSP : THCS
  MSSP : TrN